Valiokunta huolehtii yhdistyksen kirjastoväen edunvalvonnasta. Se muodostaa yhdyssiteen ja keskustelufoorumin koko yliopiston kirjastolaisten asioissa.

Viime vuosien rajut muutokset ja tulossa olevat uudistukset ovat edellyttäneet valiokuntalaisilta aktiivista tiedonhankintaa ja yhteydenpitoa eri kirjastoihin. Kirjastohenkilöstön valiokunta antaa asiantuntijalausuntoja ammattialaltaan.

VALIOKUNNAN KOKOONPANO 2019

Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Jäsenet:
Hakalin Mikko, tietoasiantuntija (2019)
Missonen Leena, kirjastonhoitaja (2019)
Pannula Anne, kirjastonhoitaja (2019-20)
Rouvinen Pirjo, kirjastosihteeri (2019-20)
Seppälä Ulla, kirjastosihteeri (2019)
Träff Anni, kirjastosihteeri (2019-20)
Asiantuntijajäsen Viitala Eeva-Liisa (2019-20)
Asiantuntijajäsen Javen Helene (2019-20)

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Kirjastohenkilöstön valiokunta toteuttaa kirjastohenkilöstön edunvalvontaa osana yhdistyksen toimintaa. Valiokunnan tehtävänä on tuoda esiin ja vahvistaa henkilöstönäkökulmaa Helsingin yliopiston kirjaston ja Kansalliskirjaston kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Valiokunta seuraa henkilöstöresurssien riittävyyttä sekä kirjastohenkilöstön hyvinvointia ja jaksamista Helsingin yliopiston kirjastossa ja Kansalliskirjastossa. Valiokunta seuraa myös Varastokirjastoa koskevia tulevaisuuden suunnitelmia.
Vuoden 2019 aikana Helsingin yliopiston kirjastossa ja Kansalliskirjastossa tulevat jatkumaan niin tilojen tiivistämiset monitilaratkaisuineen kuin myös muutokset työtavoissa sekä organisaatiorakenteissa. Henkilöstön määrä tulee vähenemään edelleen muun muassa digitalisaation johdosta. Kaikki edellä mainitut erikseen ja yhdessä muuttavat kirjastohenkilöstön työympäristöä. Muutokset vaativat sopeutumista ja sopeutuminen vaatii ponnisteluja. Kirjastovaliokunta pyrkiikin toimimaan keskustelufoorumina kirjastohenkilöstön edunvalvonnan ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Kirjastovaliokunta seuraa yliopiston tulevia henkilöstöön vaikuttavia toimenpiteitä ja tiedottaa niistä ammattialallaan toimiville. Palkkausjärjestelmän oikeudenmukainen toteuttaminen ja kirjastolaisten palkkakehitys ovat myös kirjastovaliokunnan seurannan kohde.

Jäsenistöä pyritään tukemaan ja opastamaan työsuhteissa tapahtuvien muutosten kohtaamisessa. Valiokunta pyrkii hyödyntämään yhdistyksen luottamusmies- ja työsuojelutoimintaa kirjastohenkilöstön tukemisessa.

Jäsenistölle pyritään järjestämään virkistäviä jäsentapahtumia. Kirjastohenkilöstöä aktivoidaan osallistumaan yhdistyksen ja varsinkin valiokunnan toimintaan