Valiokunta koostuu kiinteistönhoidon ja -huollon ammattilaisista. Se valmistelee ja esittelee alansa asioita yhdistyksen hallitukselle sekä osallistuu toimialansa asioissa myös liittotason päätöksentekoon.

Valiokunta seuraa aktiivisesti palkkakehitystä, työssä jaksamista ja osallistuu tarvittaessa TES-neuvotteluihin ja työn kehittämiseen uudessa yhtiössä.

VALIOKUNNAN KOKOONPANO 2019

Puheenjohtaja:


Jäsenet:
Frisk Helena, vahtimestari (2019)
Koski Arto, kiinteistönhoitaja (2019-20)
Kuusela Henna, erikoissiivooja (2019) 
Lang Jaana, siivooja (2019)
Leppänen Päivi, siivooja (2019)
Saarinen Jesse, kiinteistönhoitaja (2019)
Toivonen Marjut, erikoissiivooja (2019-20)
Vickholm Niina, siivooja (2019-20)

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Valiokunnan jäsenet työskentelevät Helsingin yliopiston Kiinteistöpalvelut oy:ssä ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelutehtävissä.

Valiokunta seuraa tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta kiinteistöhenkilöstön palkkakehityksessä ja yhtenäisen työajan toimivuutta eri henkilöstöryhmissä.

Kiinteistöhenkilöstön jaksaminen ja työhyvinvoinnin seuraaminen on tärkeää. Liian vähäinen henkilöstö lisää työmäärää etenkin siivoustyössä.

Valiokunnassa pohditaan miten saataisiin nuoria mukaan ja kiinnostumaan valiokuntatoiminnasta. Pyrkimyksenä on myös lisätä kiinteistö-, vahtimestari -ja siivoustyön arvostusta ja näkyvyyttä työpisteissä.

Valiokunta omalta osaltaan toimii aktiivisesti uusien jäsenten hankinnassa.
Valiokunta järjestää tilaisuuksia koko kiinteistöhenkilöstölle joko seminaarina tai jonakin muuna tilaisuutena, esimerkiksi tutustumalla erilaisiin kohteisiin. Näitä voisivat olla Vantaan energian jätteenpolttolaitos kuin myös HSY vedenpuhdistamo Viikinmäessä.

Valiokunnasta on myös edustajat YHLn Tila – ja Kiinteistöhenkilöstön toimikunnassa.