Valiokunta koostuu kiinteistönhoidon ja -huollon ammattilaisista. Se valmistelee ja esittelee alansa asioita yhdistyksen hallitukselle sekä osallistuu toimialansa asioissa myös liittotason päätöksentekoon.

Valiokunta seuraa aktiivisesti palkkakehitystä, työssä jaksamista ja osallistuu tarvittaessa TES-neuvotteluihin ja työn kehittämiseen uudessa yhtiössä.

VALIOKUNNAN KOKOONPANO 2021

Puheenjohtaja:

Jäsenet:
Ahonen Pekka
Frisk Helena, vahtimestari
Koski Arto, kiinteistönhoitaja
Kuusela Henna, erikoissiivooja
Lang Jaana, siivooja
Rosenberg Linda
Rosenberg Oskari
Saarinen Jesse, kiinteistönhoitaja
Toivonen Marjut, erikoissiivooja
Vickholm Niina, siivooja

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Valiokunnan jäsenet työskentelevät Helsingin yliopiston Kiinteistöpalvelut oy:ssä ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelutehtävissä.

Valiokunta seuraa tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta kiinteistöhenkilöstön palkkakehityksessä ja yhtenäisen työajan toimivuutta eri henkilöstöryhmissä.

Kiinteistöhenkilöstön jaksaminen ja työhyvinvoinnin seuraaminen on tärkeää. Liian vähäinen henkilöstö lisää työmäärää etenkin siivoustyössä.

Valiokunnassa pohditaan miten saataisiin nuoria mukaan ja kiinnostumaan valiokuntatoiminnasta. Pyrkimyksenä on myös lisätä kiinteistö-, vahtimestari -ja siivoustyön arvostusta ja näkyvyyttä työpisteissä.

Valiokunta omalta osaltaan toimii aktiivisesti uusien jäsenten hankinnassa.
Valiokunta järjestää tilaisuuksia koko kiinteistöhenkilöstölle joko seminaarina tai jonakin muuna tilaisuutena, esimerkiksi tutustumalla erilaisiin kohteisiin. Näitä voisivat olla Vantaan energian jätteenpolttolaitos kuin myös HSY vedenpuhdistamo Viikinmäessä.

Valiokunnasta on myös edustajat YHLn Tila – ja Kiinteistöhenkilöstön toimikunnassa.