Hallinto- ja toimistohenkilöstön valiokunta koostuu yhdistyksen toimistotyön ammattilaisista. Jäsenistössä on hallinnon, talouden ja sihteerityön ammattilaisia eri puolelta yliopistoa.

 

Joukossa on voimaa - yhdessä olemme enemmän!

 

HYHY:n hallinto- ja toimistohenkilöstön valiokunta edustaa järjestömme suurinta ammattialaryhmää. Valiokunta seuraa oman ammattialaansa ja välittää jäsenien mielipiteitä yhdistykselle. Se valmistelee yhdistyksen hallitukselle ammattialaansa koskevia esityksiä ja hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä. Valiokunta toimii yhteistyössä oman yhdistyksen luottamusmiesten ja muiden henkilöstöedustajien kanssa. Sen jäseniä toimii yhdistyksen työryhmissä sekä mm. YHL:n ammattialatoimikunnassa.

 

Valiokunta pyrkii vaikuttamaan yliopistossa noudatettavaan henkilöstöpolitiikkaan sekä jäsentensä palvelussuhde-ehtoihin. Erityisesti jäsenkunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista kannetaan huolta.

 

Valiokunta järjestää myös yhteisiä keskustelutilaisuuksia jäsenilleen.

 

Ota yhteyttä

 

Ota yhteyttä valiokunnan jäseniin ja kerro tärkeiksi kokemistasi asioista. Valiokunta ylläpitää sähköpostilistaa hyhy-hato(at)helsinki.fi, johon kaikki hyhyläiset hallinto- ja toimistoalalla olevat jäsenet voivat ilmoittautua lähettämällä liittymisilmoituksen osoitteeseen helja.heikkila(at)helsinki.fi tai alla mainituille valiokuntalaisille tai hyhyn toimistoon hyhy(at)helsinki.fi. Lista toimii sekä tiedotus- että keskustelukanavana.

 

VALIOKUNNAN KOKOONPANO 2021

Puheenjohtaja: Jaana Lehtinen

Sihteeri: Heljä Heikkilä

Jäsenet:

Ahjolinna Merica, henkilöstösihteeri
Heikkilä Heljä, taloussihteeri, sihteeri
Hurme Juha, suunnittelija, Viuhkan jäsen
Kauppinen Kirsi, henkilöstösihteeri, vara sihteeri
Lehtinen Jaana, opintoneuvoja, puheenjohtaja
Nieminen Jukka, opintoneuvoja

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Valiokunta seuraa aktiivisesti hallinto- ja toimistohenkilöstön työsuhde-ehtoja, toimenkuvia sekä työoloja. Huomion kohteena on yliopiston henkilöstöpolitiikka erityisesti yliopistopalvelujen osalta. Valiokunta seuraa erilaisia hallintopalvelujen uudistamishankkeiden ja uusien hallinnon tietojärjestelmien vaikutuksia jäsentemme työhön.

Uudistukset ja muutokset sekä henkilöstöresurssien niukkuus kuten myös määräaikaisten suuri määrä ja vaihtuvuus lisäävät työn kuormittavuutta. Valiokunta seuraa toimisto- ja hallintohenkilöstön työhyvinvointia, työvoiman riittävyyttä eri puolilla yliopistoa ja vie työntekijöiltä saadut mielipiteet eteenpäin yhdistyksen hallituksen ja luottamushenkilöiden tietoon. Oman alan luottamushenkilöiden ja työsuojelun toimijoiden kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä ja tuetaan mahdollisuuksien mukaan heitä edunvalvontatyössään.

Uusien jäsenten hankinta ja jo olemassa olevien jäsenten aktivoiminen sekä henkilöstöyhdistystoiminnan merkityksen ja tietoisuuden lisääminen on haasteellista nykypäivänä. Pyrkimyksenä on lisätä jäsenten aktiivisuutta ja innostusta yhdistystoimintaan sekä saada uusia jäseniä mukaan. Erityisesti nuoria tulisi tavoittaa ja kannustaa mukaan toimintaan.

Valiokunta pyrkii järjestämään vuosittain jäsentilaisuuden, jossa erilaisissa hallintotöissä olevat kollegat voivat kohdata ja verkostoitua. Valiokunnan valitut edustajat osallistuvat YHL:n hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunnan työskentelyyn.