Atk-valiokunta järjestää ammattialakohtaisia keskustelutilaisuuksia jäsenilleen ja ottaa käsiteltäväkseen jäsenten esille nostamia asioita. Valiokunta ylläpitää sähköpostilistaa hyhy-atk @ helsinki.fi, joka toimii tiedotus- ja keskustelukanavana. Postituslistalle hyhy-atk-valiokunta @helsinki.fi voi lähettää erityisesti atk-valiokunnalle tarkoitettua postia.

VALIOKUNNAN KOKOONPANO 2021

Puheenjohtaja: Aalto Erkki, tietotekniikka-asiantuntija

Sihteeri:
Koskimäki Pekka, tietotekniikka-asiantuntija

Jäsenet:
Aalto Erkki, tietotekniikka-asiantuntija, puheenjohtaja  
Ailio Hilkka
, tietotekniikkasuunnittelija, varapuheenjohtaja   
Hämäläinen Timo-Jussi, tietotekniikka-asiantuntija 
Jalovaara Laura, tietotekniikkaneuvoja 
Koskimäki Pekka, tietotekniikka-asiantuntija, sihteeri
Piironen Tapio, tietotekniikka-asiantuntija, varasihteeri  
Pirhonen Taija, tietotekniikka-asiantuntija 
Nevalainen Antti, tietotekniikka-asiantuntija

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

 

Valiokunnassa seurataan tietotekniikka-alan organisaatiouudistuksia varmistaen työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet.

Valiokunta toimii tietotekniikkahenkilöstön luottamusmiesten asiantuntijana ja taustatukena. Järjestöasioista tiedotetaan henkilöstölle ja vastaavasti otetaan käsiteltäväksi henkilöstön esille nostamia asioita. Valiokunta keskustelee säännöllisesti luottamusmiesten ja yhdistyksen hallituksen kanssa pysyäkseen selvillä ajankohtaisista asioista.Valiokunta tiedottaa jäsenistölle ennen kaikkea postituslistalla (hyhy-atk@helsinki.fi) ja kehittää verkkotiedottamista   mm. oman wiki-alueen avulla.

Tietotekniikkahenkilöstön järjestäytymistä pyritään aktivoimaan ja toimitaan aloitteentekijänä koulutustilaisuuksien järjestämisessä tietotekniikkaväelle. Valiokunta ottaa kantaa erilaisiin esityksiin, toimii itsenäisenä aloitteentekijänä ja osallistuu yhdistyksen edustajien välityksellä YHL:n atk-toimikunnan työskentelyyn. 

Mikäli poikkeustilanne sallii, on tarkoitus järjestää ainakin yksi, ellei kaksi, jäsen- ja jäsenhankintatilaisuutta vuoden aikana.
Ensimmäistä tilaisuutta on kaavailtu pidettäväksi Viikissä sään ja poikkeustilan niin salliessa. Alustavana ajankohtana on mainittu huhti-toukokuu sekä syksy 2021, valiokunta seuraa poikkeustilanteen kehitystä.