Valiokunta valmistelee ja esittää ammattialaansa läheisesti liittyviä asioita hallitukselle päätettäväksi. Valiokunta on myös suorassa yhteydessä liiton ammattialakohtaiseen toimikuntaan, jossa yliopisto- ja tutkimusalan laboratorio-tekninen henkilöstö voi osallistua ammattialansa asioiden käsittelyyn valtakunnan tasolla.

VALIOKUNNAN KOKOONPANO 2019
(henkilön kuluva kausi sulkeissa)

Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Jäsenet:
Ahlroos-Lehmus Anu, tutkimusteknikko (2019)
Armassalo Lea, tutkimusteknikko, varasiht. (2019)
Dufva Miia, tutkimusmestari (2019)
Eurajoki Lahja, tutkimusteknikko (2019)
Laaksonen Leena, tutkimusteknikko (2019-20)
Saarelainen Pirjo, tutkimusteknikko (2019)

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Valiokunta toteuttaa osaltaan yhdistyksen edunvalvontatyötä tutkimuksen -ja opetuksen tukihenkilöstön keskuudessa. Valiokunta seuraa yliopiston henkilöstöpolitiikan sekä uusien sopimusten käytännön toteutumista.

Valiokunta kiinnittää huomiota laboratorio- ja tekniseen työhön seuratakseen henkilöstön jaksamista työssään. Tehtävien vaativuuden lisääntyminen mahdollistaa laboratoriotehtäviin uusia urapolkuja. Laboratoriopooleja on toiminnassa.

Yhdistyksen edustajia on ollut mukana yliopiston teknisen työn ja keskitettyjen hankintojen suunnittelun työryhmissä, joissa kuvaillaan laboratorioteknisiä töitä. Tätä työtä sekä mahdollisia kaavailuja tehtävien keskittämisestä seurataan.

Valiokunta tiedottaa yhdistyksen ja yliopiston asioista. Valiokunta käsittelee, valmistelee ja välittää jäsenten esittämiä asioita yhdistyksen hallitukselle ja päättäville tahoille. Yhteistyötä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa pidetään tiiviinä jatkossakin. YHL:n laboratorio-teknisen toimikuntatyöskentelyyn osallistutaan valiokuntaedustajien välityksellä ja lisäksi etsitään myös muita alan yhteistyömahdollisuuksia. Tiedottamista ja yhteistyötä henkilöstön kanssa kehitetään.

Tavoitteena on innostaa ammattialan henkilöstöä järjestäytymään sekä aktivoida tutkimuksen ja opetuksen tukihenkilöstön valiokunnan jäseniä mukaan yhdistystoimintaan. Valiokuntaamme mahtuu edelleen uusia jäseniä. Uusia tuulia, ja uusia toimintatapoja on tiedossa esimerkiksi Pron verkostoista.

Valiokunta pyrkii järjestämään vierailuja eri kampusten laboratorioihin ja muita jäsentapahtumia.