Opetus- ja tutkimushenkilöstön valiokunta toimii HYHYssä verkostona, tarvittaessa tiedottaa sähköpostitse.