HYHY on yksi Helsingin yliopistossa toimivista ammattijärjestöstä. HYHYssä on noin 1000 työssäkäyvää jäsentä, jotka ovat järjestäytyneet ammattialakohtaisiin valiokuntiin. Valiokuntatoiminta on laajapohjaiselle, moniammatilliselle yhdistykselle välttämätöntä ja hallitus tukee valiokuntatyötä käytettävissä olevin keinoin. Alla valiokuntien esittelyt ja linkit lisätietoihin. Valiokuntien ohjesääntö Lue lisää -linkistä.

Atk-valiokunta järjestää ammattialakohtaisia keskustelutilaisuuksia jäsenilleen ja ottaa käsiteltäväkseen jäsenten esille nostamia asioita. Valiokunta ylläpitää sähköpostilistaa hyhy-atk @ helsinki.fi, joka toimii tiedotus- ja keskustelukanavana. Postituslistalle hyhy-atk-valiokunta @helsinki.fi voi lähettää erityisesti atk-valiokunnalle tarkoitettua postia.

Hallinto- ja toimistohenkilöstön valiokunta koostuu yhdistyksen toimistotyön ammattilaisista. Jäsenistössä on hallinnon, talouden ja sihteerityön ammattilaisia eri puolelta yliopistoa.

Valiokunta koostuu kiinteistönhoidon ja -huollon ammattilaisista. Se valmistelee ja esittelee alansa asioita yhdistyksen hallitukselle sekä osallistuu toimialansa asioissa myös liittotason päätöksentekoon.

Valiokunta huolehtii yhdistyksen kirjastoväen edunvalvonnasta. Se muodostaa yhdyssiteen ja keskustelufoorumin koko yliopiston kirjastolaisten asioissa.

Valiokunta valmistelee ja esittää ammattialaansa läheisesti liittyviä asioita hallitukselle päätettäväksi. Valiokunta on myös suorassa yhteydessä liiton ammattialakohtaiseen toimikuntaan, jossa yliopisto- ja tutkimusalan laboratorio-tekninen henkilöstö voi osallistua ammattialansa asioiden käsittelyyn valtakunnan tasolla.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön valiokunta toimii HYHYssä verkostona, tarvittaessa tiedottaa sähköpostitse.