Eläkeläiset ovat yhdistyksen jäsenistössä tasavertaisia muun jäsenistön kanssa. Jäsenedut ja toimiston palvelut säilyvät luottamusmiesedunvalvontaa lukuunottamatta, vakuutusedutkin ovat käytettävissä 68 ikävuoteen saakka, mikäli jäsen valitsee ne sisältävän jäsenyyden.

Eläkeläistoiminta jatkuu vireänä. Eläkeläiset kokoontuvat yhdistyksen toimistossa aamukahvin ja mukavan yhdessäolon merkeissä kesäkuukausia lukuun ottamatta jokaisen kuukauden toisena tiistaina klo 11.00.

Ohjelmaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eikä kaikki toiminta ole sidottu vain tiistaipäivien vakioaikaan. Eläkeläiset järjestävät omatoimisesti yhdessä retkiä ja vierailuita ja osallistuvat myös muuhun yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin.

Ryhmään kaivattaisiin lisää aktiivista osallistumista, mutta uudet eläkeläiset harvoin innostuvat käymään ryhmässä.

Huomioitavaa on että liittovakuutus muuttui 1.1.2015 siten, että vakuutus lakkaa, kun jäsen täyttää 68 vuotta.

Senioriryhmän yhteyshenkilöt ovat Marja Felt ja Pirkko Olkkonen. Yhteyden ryhmään saa parhaiten toimiston kautta.