Viuhka-työryhmä koostuu valmistelujaoksesta ja valiokuntien nimeämistä edustajista. Työryhmän tehtävänä on yhdistyksen kulttuuri-, virkistys- ja tiedotustoiminnan koordinoiminen ja hoitaminen sekä jäsenhuollon ja -hankinnan edistäminen. Se välittää jäsenistölle tietoa yhdistyksen hallituksen, ammattialakohtaisten valiokuntien, jaostojen ja työryhmien toiminnasta sekä kehittää osaltaan hyhyläistä yhteishenkeä.

VIUHKA-Työryhmä 2019 (työryhmän kokoonpano päätetään aina tammikuun hallituksen järjestäytymiskokouksessa)

Puheenjohtaja:
Elisa Hyytiäinen, puheenjohtaja

Jäsenet:

Hilkka Ailio, Verstas-lehden taitto, ATK-valiokunta, VJ 
Helena Frisk, Kiinteistöhenkilöstön valiokunta
Heljä Heikkilä, VJ
Juha Hurme, yhdistyksen 100-vuotishistoriikki
Helene Javen, asiantuntijajäsen 100 v juhlat

Timo-Jussi Hämäläinen, VJ 
Leena Missonen, kirjastovaliokunta
Kerttu Pellinen, asiantuntijajäsen, 100 v historiikki

Pirjo Saarelainen, Totti-valiokunta
Anni Träff, Työsuojelujaosto
Eeva-Liisa Viitala, Kirjastovaliokunta, oikolukija
Tiina Virta, VJ
Ennio Zuccaro, VJ

VIUHKA-työryhmän toimintasuunnitelma 2019

Työryhmä välittää jäsenistölle tietoa yhdistyksen hallituksen, ammattialakohtaisten valiokuntien, jaostojen ja työryhmien toiminnasta sekä kehittää hyhyläistä yhteishenkeä. Vuonna 2019 panostetaan erityisesti järjestökentän muutoksen onnistuneeseen tiedottamiseen.

Tiedotus, viestintä, jäsenhuolto

Järjestökentässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat työryhmän työskentelyyn. Työryhmä huolehtii, että jäsenet saavat ajantasaista ja oikeaa tietoa muutoksista. Lisäksi yhdistys välittää jäsenistölle yliopiston tiedotuksen sisältöjä ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista muistutus- ja vinkkiluonteisesti. Tiedotuskanavina toimivat pääasiassa sähköinen tiedotus, sosiaalinen media ja paperitiedotteet.
Yhdistys pyrkii ohjaamaan jäsenistöä oman nettitiedotuksensa ohella keskusjärjestön ja työttömyyskassan internet- ja intranet-sivustojen käyttöön.

Kuukauden kysymys -arvontoja jatketaan yhdistyksen nettisivulla. Yhdistyksen Verstas-lehteä tehdään kaksi numeroa, lehti julkaistaan sähköisenä. Jäsenistöä aktivoidaan avustamaan Verstasta kirjoituksin, kuvin ja sisältöideoin.

Kaikkea ulkopostin kautta kulkevaa paperiviestintää vähennetään mahdollisuuksien mukaan.

Työryhmä järjestää Helsingin yliopiston Vuoden Esimies -kampanjan. Toteutetaan HYHYn 100-vuotisjuhla.

Kulttuuri, virkistys

Ohjelmatarjonnasta ja tapahtumista pyritään saamaan jäsenhankintapainotteisia. Jäsenlomakkeita ja esitteitä pidetään tilaisuuksissa aina saatavilla. Työryhmä tukee myös valiokuntien ja jaostojen tapahtumien ja koulutuksen järjestämistä tiedottein ja mahdollisuuksien mukaan myös muulla tavalla, mm. hankkimalla jakotavaraa mainoslahjoina Prolta ja muilta sidosryhmiltä.

Jäseniä kannustetaan osallistumaan keskusjärjestön jäsenistölle järjestämiin tapahtumiin. Niistä tiedotetaan mahdollisimman näkyvästi HYHY-tiedotteissa ja sähköpostilla.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa toimipisteissä työskentelevien jäsenten omaehtoista virkistystoimintaa tuetaan.

Uuden jäsenen tervetuloa-postissa lähetetään edelleen Finnkinon elokuvalippu.
Pyritään järjestämään perinteiksi muodostuneita ja hyviksi koettuja tapahtumia (kuten risteily Helsingin edustalla ja HYHY-Expot), mikäli se on mahdollista.