Viuhka-työryhmä koostuu valmistelujaoksesta ja valiokuntien nimeämistä edustajista. Työryhmän tehtävänä on yhdistyksen kulttuuri-, virkistys- ja tiedotustoiminnan koordinoiminen ja hoitaminen sekä jäsenhuollon ja -hankinnan edistäminen. Se välittää jäsenistölle tietoa yhdistyksen hallituksen, ammattialakohtaisten valiokuntien, jaostojen ja työryhmien toiminnasta sekä kehittää osaltaan hyhyläistä yhteishenkeä.

VIUHKA-Työryhmä 2017 (työryhmän kokoonpano päätetään aina tammikuun hallituksen järjestäytymiskokouksessa)

Puheenjohtaja:
Elisa Hyytiäinen, puheenjohtaja

Jäsenet:

Hilkka Ailio, Verstas-lehden taitto, ATK-valiokunta, VJ 
Helena Frisk, Kiinteistöhenkilöstön valiokunta
Heljä Heikkilä, VJ
Juha Hurme, yhdistyksen 100-vuotishistoriikki

Timo-Jussi Hämäläinen, VJ 

Pirjo Saarelainen, Totti-valiokunta
Anni Träff, Työsuojelujaosto
Eeva-Liisa Viitala, Kirjastovaliokunta, oikolukija
Tiina Virta, VJ
Sihteeri:
Elisa Lehtonen, HYHYn toimisto

VIUHKA-työryhmän toimintasuunnitelma 2018

Työryhmä välittää jäsenistölle tietoa yhdistyksen hallituksen, ammattialakohtaisten valiokuntien, jaostojen ja työryhmien toiminnasta sekä kehittää hyhyläistä yhteishenkeä. Yhdistyksen jäsenille ja heidän läheisilleen tarjotaan mahdollisuuksia virkistäytymiseen, yhdessäoloon ja verkostoitumiseen. Jäsenhankintaa tehostetaan vuoden 2018 toiminnassa. Työryhmä tukee kaikin mahdollisin keinoin jäsenhankinnan onnistumista.

Tiedotus, viestintä, jäsenhuolto
Yhdistyksen tiedotus välittää liiton, Pardian, STTK:n ja työttömyyskassan tuottamaa tietoa eteenpäin. Tarvittaessa sitä täydennetään ja kohdennetaan. Lisäksi yhdistys välittää jäsenistölle yliopiston tiedotuksen sisältöjä ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista muistutus- ja vinkkiluonteisesti. Tiedotuskanavina toimivat pääasiassa sähköinen tiedotus, sosiaalinen media ja paperitiedotteet.

Yhdistys pyrkii ohjaamaan jäsenistöä oman nettitiedotuksensa ohella liiton, keskusjärjestöjen ja työttömyyskassan internet- ja intranet-sivustojen käyttöön. Tiedotuksen aiheina ovat useimmin työelämän muutokset ja sopimukset sekä jäsenistölle järjestetyt tapahtumat.

Työryhmä tukee tarvittaessa järjestövalmiuden ylläpitoa ja sen tiedotuksen suunnittelua.

Kuukauden kysymys -arvontoja jatketaan yhdistyksen nettisivulla. Jäsenet voivat tilata edelleen sähköpostiinsa yhdistyksen toimistonhoitajan kokoaman Kulttuurikanavan.

Yhdistyksen Verstas-lehteä tehdään kaksi numeroa, lehti julkaistaan sähköisenä. Jäsenistöä aktivoidaan avustamaan Verstasta ja liiton Universitas-lehteä kirjoituksin, kuvin ja sisältöideoin.

Kaikkea ulkopostin kautta kulkevaa paperiviestintää vähennetään mahdollisuuksien mukaan edelleen sen kustannusvaikutusten vuoksi.

Työryhmä järjestää Helsingin yliopiston Vuoden Esimies -kampanjan. Vuoden 2019 100-vuotisjuhlaa aletaan pohtia ja siihen liittyvä julkaisu on jo suunnitteilla.

Kulttuuri, virkistys
Ohjelmatarjonnasta ja tapahtumista pyritään saamaan jäsenhankintapainotteisia. Osallistujien määrä tapahtumissa on vähentynyt, joten järjestettävien tilaisuuksien sisältö on mietittävä tarkoin. Jäsenlomakkeita ja esitteitä pidetään tilaisuuksissa saatavilla. Työryhmä tukee myös valiokuntien ja jaostojen tapahtumien ja koulutuksen järjestämistä tiedottein ja mahdollisuuksien mukaan myös muulla tavalla, mm. hankkimalla jakotavaraa mainoslahjoina liitoilta ja muilta sidosryhmiltä.

Pääkaupunkiseudun teatterivierailuja, samoin kuin muuta kulttuuritarjontaa jatketaan pysytellen ajan hermolla ja kuunnellen jäsenten toiveita. Tapahtumat ovat suurimmaksi osaksi – joko osittain tai kokonaan – omakustanteisia.

Jäseniä kannustetaan osallistumaan liiton ja Pardian jäsenistölle järjestämiin tapahtumiin. Niistä tiedotetaan sopivina ajankohtina HYHY-tiedotteissa ja sähköpostilla, mahdollisimman näkyvästi.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa toimipisteissä työskentelevien jäsenten omaehtoista virkistystoimintaa tuetaan.

Uuden jäsenen tervetuloa-postissa lähetetään edelleen Finnkinon elokuvalippu.
Pyritään järjestämään perinteiksi muodostuneita ja hyviksi koettuja tapahtumia, mikäli se kustannussyistä on mahdollista. Näistä esimerkkeinä ovat risteily Helsingin edustalla ja HYHY-Expot.