Yhdistys mm. tukee aktiivien toimintaa kouluttamalla sekä jäsentensä kouluttautumista taloudellisesti yhteistyössä liiton kanssa mm. myöntämällä koulutustukea kouluttautumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutussihteeri järjestää koulutustilaisuuksia ja käsittelee koulutustukihakemukset jotka hyväksytään hallituksessa.

Ryhmän kokoonpano:
Tolvanen, Jari työsuojeluvaltuutettu, HYHYn koulutussihteeri 
Hyytiäinen, Elisa palvelukoordinaattori, pj
Hämäläinen, TJ, pääluottamusmies

Toimintasuunnitelma 2018

HYHYn tarjoama koulutus jakaantuu suoraan jäsenille suunnattuun ja jäsenten edunvalvontatyötä edustavien henkilöiden - luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen - koulutukseen.

Jäsenille suunnattua koulutusta markkinoidaan pääsääntöisesti yhdistyksen omien internet-sivujen, henkilökohtaisten sähköpostien ja HYHY-tiedotteiden kautta. Tällaisia koulutuksia ovat mm. TJS opintokeskuksen yleiset koulutukset sekä yhdistyksen omat koulutus- ja tiedotustilaisuudet. Näissä koulutuksissa pyritään antamaan ajankohtaistietoa yliopistomme tapahtumista ja työmarkkinakentästä sekä myös spesifimpää tiettyyn tiedontarpeeseen suunnattua informaatiota (mm. ilmaiset tai edulliset kieli- ja it-koulutukset). Jäsenten kouluttautumista tuetaan myös taloudellisesti yhdistyksen ja liiton myöntämien koulutustukien ja tutkintostipendien muodossa.

Jäsenten edunvalvontaa hoitaville tarjotaan aina kyseiseen luottamustoimeen vaadittavaa niin perus- kuin jatkokoulutustakin. Näitä koulutuksia järjestävät oman yhdistyksen lisäksi liitto, Palkansaajajärjestö Pardia, Aktiivi-instituutti sekä TJS opintokeskus ja tarjonta vaihtelee luottamuskausien ajankohdan mukaan.