Yhdistys mm. tukee aktiivien toimintaa kouluttamalla sekä jäsentensä kouluttautumista taloudellisesti yhteistyössä liiton kanssa mm. myöntämällä koulutustukea kouluttautumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutussihteeri järjestää koulutustilaisuuksia ja käsittelee koulutustukihakemukset jotka hyväksytään hallituksessa.

Ryhmän kokoonpano:
Ailio Hilkka, tietotekniikkasuunnittelija, HYHYn koulutussihteeri 
Hyytiäinen, Elisa palvelukoordinaattori, pj
Virta Tiina, pääluottamusmies

Toimintasuunnitelma 2019

Yhdistyksen tarjoama koulutus on perinteisesti jakautunut niin jäsenille kuin luottamushenkilöillekin suunnattuun koulutukseen. Vuoden 2019 osalta ilmassa on vuosiin koulutuksen osalta harvinaisen paljon epävarmuustekijöitä.

Ammattijärjestökehitys tuo mukanaan suuria muutoksia ja haasteita tarjottavaan koulutukseen. Pääsopijajärjestön koulutustarjonta tullee ainakin joiltain osin monipuolistumaan, mutta samalla koulutusresurssit pienenevät ja yhdistystasolla koulutuksen järjestelyiden vaatima työmäärä kasvaa.

Vuoden 2019 osalta koulutusta leimaa muutoksista tiedottaminen niin jäsenille kuin luottamushenkilöillekin, uusien luottamustoimijoiden perehdyttäminen tehtäviin ( uusi luottamusmieskausi 2019-2020) ja mahdollisimman monipuolisen koulutustarjonnan mahdollistaminen. Yhdistyksen oman koulutustarjonnan tärkeys korostuu muutostilanteessa.

Jäseniä kannustetaan kouluttautumaan työn ohessa tukemalla heitä taloudellisesti koulutustukien muodossa. Myös TJS opintokeskuksen ja Pron ilmaista tai edullista koulutustarjontaa tehdään tiedottamisen kautta tunnetuksi.