Valmistelujaosto alustaa ja valmistelee yhdistyksen hallitukselle esitettäviä asioita. Tarvittaessa hallitus voi määrätä valmistelujaoston tekemään päätöksiä hallituksen kokousten välisenä aikana, mikäli asioiden aikataulu niin vaatii. Jaostoon valitaan jäsenet hallituksesta, yleensä pääluottamusmiehet sekä muita hallituksen tarpeelliseksi katsomia jäseniä.

Valmistelujaosto 2018

Puheenjohtaja:
Hyytiäinen, Elisa henkilöstökoordinaattori

Sihteeri:
Lehtonen, Elisa toimistonhoitaja

Jäsenet:
Heikkilä, Heljä taloussihteeri (varapj)
Hämäläinen, Timo-Jussi tietotekniikka-asiantuntija (pääluottamusmies)
Ennio Zuccaro, taloussihteeri (pääluottamusmies)
Virta, Tiina, markkinointisihteeri (varapääluottamusmies)