HYHYn luottamusmiesjaostoon kuuluvat kaikki yhdistyksen luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Jaosto kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen puheenjohtajana toimii pääluottamusmies. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät valikon "yhteystiedot"-linkistä.

HYHYn työsuojelujaoston jäseniä ovat kaikki hyhyläiset Helsingin yliopiston työsuojeluorganisaatioon valitut henkilöt. Helsingin yliopiston työsuojeluorganisaatio päivittyy 1.1.2018, ajantasainen organisaatio kokonaisuudessaan löytyy yliopiston intranetista Flammasta sekä HYHY-tiedotteesta alkuvuodesta 2018. Kaikki varsinaiset ja varatyösuojeluvaltuutetut ovat jäseniä omien kampustensa työsuojelutoimikunnissa muiden henkilöstön edustajien lisäksi.

Valmistelujaosto alustaa ja valmistelee yhdistyksen hallitukselle esitettäviä asioita. Tarvittaessa hallitus voi määrätä valmistelujaoston tekemään päätöksiä hallituksen kokousten välisenä aikana, mikäli asioiden aikataulu niin vaatii. Jaostoon valitaan jäsenet hallituksesta, yleensä pääluottamusmiehet sekä muita hallituksen tarpeelliseksi katsomia jäseniä.

Yhdistys mm. tukee aktiivien toimintaa kouluttamalla sekä jäsentensä kouluttautumista taloudellisesti yhteistyössä liiton kanssa mm. myöntämällä koulutustukea kouluttautumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutussihteeri järjestää koulutustilaisuuksia ja käsittelee koulutustukihakemukset jotka hyväksytään hallituksessa.

Viuhka-työryhmä koostuu valmistelujaoksesta ja valiokuntien nimeämistä edustajista. Työryhmän tehtävänä on yhdistyksen kulttuuri-, virkistys- ja tiedotustoiminnan koordinoiminen ja hoitaminen sekä jäsenhuollon ja -hankinnan edistäminen. Se välittää jäsenistölle tietoa yhdistyksen hallituksen, ammattialakohtaisten valiokuntien, jaostojen ja työryhmien toiminnasta sekä kehittää osaltaan hyhyläistä yhteishenkeä.

Eläkeläiset ovat yhdistyksen jäsenistössä tasavertaisia muun jäsenistön kanssa. Jäsenedut ja toimiston palvelut säilyvät luottamusmiesedunvalvontaa lukuunottamatta, vakuutusedutkin ovat käytettävissä 68 ikävuoteen saakka, mikäli jäsen valitsee ne sisältävän jäsenyyden.