HYHYn Yhdistyksen jäsenistössä on myös muiden, yliopistoon läheisesti kuuluvien organisaatioiden henkilöstöä, meitä on yli tuhat. Ammattialakohtaiset valiokunnat ajavat oman alansa asioita ja välittävät tietoa työnantajilla tapahtuvista muutoksista sekä järjestävät oman alansa tapahtumia.

Tukea ja turvaa työelämän eri tilanteissa

Ilman ammattijärjestöjä ei olisi monia etuuksia ja asioita, joita nykyisin pidämme itsestään selvyyksinä. Ammattijärjestöt ovat saaneet aikaan mm. palkallisen vuosiloman, sairausajan ja äitiysloman. Vain järjestäytyneellä on työttömyysaikanaan mahdollisuus ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Yleiskorotuksia ei tule ilman ammattijärjestön neuvottelutoimintaa, palvelussuhteen minimiehtoja ei olisi määritelty ilman sopimustoimintaa. Työntekijöitä koskeva lainsäädäntö ei kehity eivätkä jo saavutetut edut säily ilman järjestöjen myötävaikutusta - joskus painostustakin.

Joukossa on voimaa - yhdessä olemme enemmän!

Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistyksen, HYHYn, tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimia Helsingin yliopiston henkilökunnan ammattijärjestönä. Se valvoo työmarkkinoilla jäsentensä oikeudellisia, palkallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä pyrkii edistämään yhteishenkeä henkilökunnan keskuudessa. Katso ammattiyhdistysliikkeen saavutuksia kautta aikojen

Pitääksemme jäsenistömme puolta hankalissa neuvottelutilanteissa pidämme yllä valmiutta, niin neuvotteluihin kuin työtaistelutoimenpiteitäkin varten. Työtaisteluvalmiutta johtaa yhdistyksen hallitus ja sen nimeämät lakkopäällikkö ja varalakkopäällikkö. Katso selitykset eri lakkomuodoille.

hallitusta

 

Klikkaa ja katso kuvia ja lyhyttä infoa HYHYn toiminnasta ja toimistosta. Vanhempia tapahtumia.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä valiokunnan tai hallituksen jäseniin tai luottamusmiehiin ja kerro tärkeiksi kokemistasi asioista. Voit tehdä myös aloitteita valiokunnille, hallitukselle ja vuosikokoukselle sekä osallistua yhdistyksen kokouksiin keväisin ja syksyisin.