Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys toimii yliopiston henkilöstön edunvalvojana ja yhteisen työympäristön kehittäjänä, kehittää työehtosopimuksia, neuvottelee etuisuuksista ja valvoo sopimusten noudattamista sekä kehittää yhteistoimintaa yliopistolla. HYHY kuuluu Palkansaajajärjestö PRO Pardiaan ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon.

Yhdistyksen luottamusmiehiltä saat yksityiskohtaisia tietoja HYHYn toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista. 

HYHYn yliopiston luottamusmiespäivystys on puhelimitse keskiviikkoisin klo 12-15. Päivystyslista löytyy yhteystiedot -sivulta.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n luottamusmies päivystää vain puhelimessa torstaisin klo 8 -10.

Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät joko omasta alavalikostaan tai yhteystiedot -sivulta sekä VERSTAS -lehden takakannesta.