Lue yt-tiedotusta yliopiston Flammasta, jossa tiedotteet ja linkki muutosohjelman sivuille.

*****

Helsingin yliopiston historialliset yt-neuvottelut, koko yliopistoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut enintään 1200 työntekijän vähentämisestä päättyivät erimielisinä maanantaina 30.11.2015. Erimielisyys koskee sekä leikkauksista koituvaa säästötarvetta että henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden laajuutta ja ajankohtaa. Neuvotteluissa käsitelty säästötarve kohdistuu osin vasta vuoteen 2020, mutta mahdolliset henkilöstövähennykset yliopisto suunnittelee tekevänsä jo vuonna 2016. Pääluottamusmiesten näkemyksen mukaan neuvottelujen päättyessä pöydällä oli erimielisyyksien lisäksi keskeneräisiä asioita. Neuvotteluissa ei päästy riittävään konkretiaan. Työnantaja on ennen neuvotteluja pidetyissä infotilaisuuksissa ilmoittanut toimittavansa selvityksen toimenpiteistä tammikuun puolivälin jälkeen.