HELSINGIN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS HYHY -
Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY r.y.

YHDISTYKSEN JUHLAVUODEN RAHASTON OHJESÄÄNTÖ

Hyväksytty 30.3.2000 yhdistyksen kevätkokouksessa.

  1. Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry:n juhlavuoden rahasto on perustettu varoilla, jotka yhdistys sai tarkoitukseen lahjoituksena 80-vuotisjuhlapäivänään 26.11.1999.
  2. Rahaston varoja käytetään yhdistyksen jäsenten ammattitaitoa vahvistavan ja/tai yleissivistävän koulutuksen tukemiseen.
  3. Yhdistyksen jäsenet voivat hakea rahastosta koulutustukea ympäri vuoden. Vapaamuotoiset hakemukset, joissa on liitteenä koulutussuunnitelma ja laskelma koulutuksen kuluista, lähetetään yhdistyksen hallitukselle.
  4. Koulutustuen myöntää yhdistyksen hallitus.
  5. Sama henkilö voi saada koulutustukea kerrallaan korkeintaan 1000 markkaa koulutusta kohden. (Valuutan muututtua euroiksi on summa korkeintaan 170 euroa)
  6. Koulutustuen myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti, ja maksu suoritetaan osallistumistodistusta vastaan.
  7. Rahastoa kerrytetään lahjoituksin ja keräysvaroin. Yhdistyksen kokous voi siirtää varoja rahastoon tilinpäätöksen mahdollisesti ylijäämästä.

pagebrake oma

Yli 90 vuotta toimintaa jäsenistön hyväksi - Helsingin yliopiston opettaja ja virkamiesyhdistyksen sääntöehdotus hyväksyttiin 27.11.1919. Yhdistys aloitti toimintansa. Nimi Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys - Personalföreningen vid Helsingfors Universitet HYHY ry otettiin käyttöön 25.5.1972.