Kuukauden kysymykset ja oikeat vastaukset 2012

Kysymys 20.12.2011 - 24.1.2012: Mitä tarkoittaa HYHYn alennettu jäsenmaksu ja paljoko se on v. 2012?
Vastaus: Alennettua jäsenmaksua anotaan palkattomalle ajalle (työttömyys, opinto- ja perhevapaat jne.) ja se on vuonna 2012 4 euroa/kuukausi. Oikeita vastauksia oli 6 kpl.

Kysymys 25.1. - 21.2.2012: Mitä lehtiä HYHYn jäsen saa kotiin jäsenmaksuun kuuluvana etuna?
Vastaus: Verstas, Universitas ja PardiaNYT. Oikeita vastauksia oli 18.

Kysymys 22.2.-12.3.2012: Sisältää vähän kompaa, kuinka usein luottamusmiehet valitaan ja kuka on HYHYn pääluottamusmies? Luottamusmiehet valitaan kahden vuoden välein, pääluottamusmiehinä toimivat Timo-Jussi Hämäläinen ja Elisa Hyytiäinen. Oikeita vastauksia oli 2.

Kysymys 13.3.-11.4.: Luettele viisi hyhyläisen jäsenetua. Oikeaksi vastaukseksi riittivät ylätason otsikot; edunvalvonta, luottamusmiestoiminta, työttömyyskassa, lakimiespalvelut, koulutus, vakuutukset, tai tarkemmin eriteltyinä erilaisia jäsenetuja, kuten bensa-alennus, alennukset lehtitilauksista, jäsentapahtumat jne. Nämähän löytyivät linkeistä Jäsenasiat -> Jäsenedut. Oikeita vastauksia tuli 14. Arvonta suoritettiin hallituksen kokouksessa 12.4. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kysymys 13.4.-14.5.: Mitkä ovat HYHYn valiokunnat? Kerro jokin tärkeä valiokunnantehtävä. Oikea vastaus on: ATK-henkilöstön valiokunta, Hallinto- ja toimistohenkilöstön valiokunta, Kiinteistöhenkilöstön valiokunta, Kirjastohenkilöstön valiokunta, Tutkimuksen ja opetuksen tukihenkilöstön valiokunta (ent. Laboratorio-tekniset henkilöstön valiokunta) sekä verkostona toimiva tutkimus ja opetushenkilöstö. Tärkeimmät tehtävät olikin hiukan mielipideasia, ja voittajaksi arvotun vastuksessa se oli "yhteydenpito henkilöstön kanssa". Oikeita vastauksia tuli kolme. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kysymys 16.5. - 20.8.: Saatat joutua vierailemaan myös mm. liiton sivuilla: mitkä säännökset ja sopimukset määrittävät sitä työaikaa, mitä sinä yliopistolla työskennellessäsi noudatat? Oikea vastaus on Yliopistojen yleinen työehtosopimus ja työaikalainsäädäntö. Oikeita vastauksia tuli kolme, voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kysymys 22.8. - 12.9.: Mitä koulutukseen liittyvää lisäarvoa ja tukea saat hyhyläisenä? (Muista että jäseniä ovat sekä rivijäsenet että aktiivit)
Vastaus, jonka saimme jäsenenltä lähes täydellisenä: Jäsen voi osallistua mm. ammattialakohtaisiin ajankohtaispäiviin, kehittämisseminaareihin, yleisiin tiedotustilaisuuksiin ja ammattiyhdistystietouden koulutuksiin. Hyhy tukee jäsenten opiskelua koulutustuin. Liitosta voi anoa tutkinnon suoritettuaan tutkintostipendiä. Voi osallistua HYHYn, YHL:n ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä näitä lähellä olevien koulutusyhteisöjen koulutuksiin. Ja lisäämme vielä toimistolta: aktiivit saavat liittotasolta eri ryhmille suunnattua koulutusta, mm. työsuojelu- ja luottamusmiestehtävien hoitamiseen, sekä yhdistystoimintaan. Saimme yhden oikean vastuksen, leffaliput on toimitettu.

Kysymys 13.9.-14.10.: Yhdistyksen toimintaan liittyen: nimeä toimielimiä, joita HYHY yhdistyksenä toiminnassaan tarvitsee lakisääteisesti määrättynä tai on päättänyt nimetä toimintaa ja jäsenten etuja edistämään. (Odotamme sinun määrittelevän kuusi toimijaa).
Vastaus: oikeaksi vastaukseksi oli ajateltu HYHY-sviun kakkosnavigaation kohdat vuosikokous, hallitus, valiokunnat, jaostot ja työryhmät, luottamusmiehet sekä toimisto. Saimme 24 vastausta. Yhtään tämän mukaista vastausta ei tullut, mutta neljällä oli lueteltu riittävän monia toimijoita, joita HYHYllä tällä hetkellä on, joten arvoimme leffaliput näiden vastaajien kesken. Voittajalle on ilmoitettu.

Kysymys 15.10.-14.11.: Monettako kertaa HYHY on valitsemassa Helsingin yliopiston Vuoden Esimiestä nyt, vuonna 2012? 
Vastaus: tänä vuonna (2012) valitaan 14. Helsingin yliopiston Vuoden Esimies. Lisätietoja aiheesta sivujemme tiedotusosiossa. Saimme 60 vastausta, joista 41 oli oikein. Leffalippuarvonta on suoritettu hallituksen kokouksessa ja voittajalle ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kysymys 16.11.-11.12.: Joulunalusajan kunniaksi pääset kirjoittamaan lyhyttä ainetta: Yliopistolla on kaksi tärkeää työntekijöiden asioita ajavaa toimintaa; yliopiston työsuojeluorganisaatio ja järjestöjen luottamusmiesorganisaatiot, myös HYHYllä omansa. Miten ko. henkilöt valitaan näihin tehtäviin ja miten näkisit heidän tärkeimmät tehtävänsä ja erot ko. organisaatioiden tehtävien välillä.
Vastaus: Henkilöt työsuojeluvaltuutetuiksi ja työryhmien edustajiksi sekä luottamusmiehet valitaan vaaleilla. Yliopiston työsuojelupäällikkö on rekrytoitu. Yliopiston työsuojeluvaaleissa kaikilla yliopiston työntekijöillä on äänioikeus, HYHYn luottamusmiesvaaleissa äänioikeus on HYHYn jäsenillä. Pääperiaatteissaan työsuojelun tehtävät määräytyvät laissa, luottamusmiesten tehtävät taas työehtosopimuksessa.
Yhtään vastausta ei tullut.